Privacy – GDPR 25/5/2018

In het kader van de vernieuwde wet op de privacy (GDPR 25/5/2018) bied ik mijn cliënten een zo groot mogelijke transparantie in hoe ik omga met persoonsgebonden gegevens die ik verkrijg uit hoofde van mijn beroep als psychotherapeute.

‘Gewone’ persoonsgebonden informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, beroep,…) wordt door mij uitsluitend gebruikt n.a.v. administratieve redenen  en/of wettelijke verplichtingen en zal ik nooit aanwenden of delen met het oog op commerciële bedoelingen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van mijn cliënten, als dit nodig zou zijn.

Vertrouwelijke en/of gevoelige informatie die cliënten met mij delen, blijft -binnen het wettelijke kader rond mijn beroepsgeheim- te allen tijde bij mij en zal ik nooit, dus ook niet (lang) na de therapieperiode, en op geen enkele manier verder delen met wie dan ook, tenzij op uitdrukkelijk, schriftelijk verzoek van mijn cliënten zelf, en mits aanvaardbare redenen. Als psychotherapeut beroep ik me bij dit alles op het ‘gerechtvaardigd belang’ om mijn werk te kunnen doen.

Alle notities die ik maak tijdens gesprekken en alle vertrouwelijke en/of gevoelige persoonsgebonden informatie die ik verkrijg, bewaar ik UITSLUITEND OP PAPIER in een goed beveiligde dossierkast, en slechts zo lang de therapie loopt.

Wie hier graag meer informatie over wenst, mag daar altijd naar vragen.