Relatietherapie

Als jullie…

… het gevoel hebben niet jullie zelf te kunnen zijn bij elkaar

… het moeilijk vinden om eigen grenzen aan te voelen en aan te geven binnen jullie relatie

… gebukt gaan onder jaloezie en/of achterdocht

… twijfelen of jullie relatie nog wel de moeite waard is

… nog nauwelijks communiceren

… jullie relatie een nieuwe kans willen geven

… respectvol uit elkaar willen gaan

Ik ben erkend relatietherapeut en bekijk graag samen met jullie wat er anders kan.