Relatietherapie

Het Witte Zand

Psychotherapie

Relatietherapie


Als jullie…


… het gevoel hebben niet jullie zelf te kunnen zijn bij elkaar


… het moeilijk vinden om eigen grenzen aan te voelen en aan te geven binnen jullie relatie


… gebukt gaan onder jaloezie en/of achterdocht


… twijfelen of jullie relatie nog wel de moeite waard is


… nog nauwelijks communiceren


… jullie relatie een nieuwe kans willen geven


… respectvol uit elkaar willen gaan


Ik ben erkend relatietherapeut en bekijk graag samen met jullie wat er anders kan.

Copyright @ All Rights Reserved